CHO แพทช์ใหม่ Episode : III ฝ่ามือยูไล เตรียมจุติเร็วๆ นี้!!

ระเบิดความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับ Chinese Hero Online 

Trickster 9 มิ.ย. อัพเดทเกาะลวงตา พร้อมปลดผนึกเลเวล 250!

Trickster อัพเดทกันอีกครั้ง มาคราวนี้เอาใจเพื่อนๆ