Eden Online แจ้งรายละเอียดสำหรับ OB 12 มกราคม 2555

Eden Online เกมส์ออนไลน์ใหม่ OB 12 มกราคม 2555 เวล

Game-Ded แจก AC เกมส์ Eden Online ช่วง CB 5 มกราคม!!

ใกล้ได้เวลาแล้วสำหรับเกมส์ออนไลน์ใหม่แนวน่ารัก ๆ อ

ทีมงาน Eden ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมทดสอบ VIP Test เจ้าค๊ะ

ในวันนี้ที่รอคอยก็มาถึง เย้ๆ! กับการเข้าร่วมทดสอบเ

Eden Online เปิดหน้าเว็บไซต์พร้อมปล่อย Trailer ตัวแรก

แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กับวินเนอร์ ที่เพิ่งจะปลุกชีพ