Norse Chronicle “มหาเมพพันธุ์บ๊อง” เปิดทดสอบแล้ววันนี้ ช่วง Alpha Test 21-23 ม.ค.

Norse Chronicle “มหาเมพพันธุ์บ๊อง” เปิดทดสอบแล้ววันนี้ ช่วง Alpha Test 21-23 ม.ค.

เปิดให้ทดสอบกันแล้ว Norse Chronicle เกมส์มือถือแนว

Norse Chronicle “มหาเมพพันธุ์บ๊อง” เตรียมเปิดให้ทดสอบ Alpha Test ก่อนใคร

Norse Chronicle “มหาเมพพันธุ์บ๊อง” เตรียมเปิดให้ทดสอบ Alpha Test ก่อนใคร

เหล่าสาวกเกมส์แนว RPG สไตล์ญี่ปุ่นเตรียมตัวกันให้พ