DAWN of WAR ประกาศเลื่อนเปิด Open Beta

DAWN of WAR ประกาศเลื่อนเปิด Open Beta

ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจากผลตอบรับจา

IDCC เตรียมเปิดให้บริการเกมส์ใหม่ Dawn of War Online แนว Shooter+RPG เร็วๆ นี้

IDCC เตรียมเปิดให้บริการเกมส์ใหม่ Dawn of War Online แนว Shooter+RPG เร็วๆ นี้

Dawn of War (DOW) เกมส์ออนไลน์ใหม่แนว Shooter ที่ผ