Defiance 2050 เกมยิง Sci-Fi Shooter ใหม่ล่าสุด เตรียมทดสอบ Closed Beta ปลายเดือนเมษายน 2018 นี้

Defiance 2050 เกมยิง Sci-Fi Shooter ใหม่ล่าสุด เตรียมทดสอบ Closed Beta ปลายเดือนเมษายน 2018 นี้

Trion Worlds สตูดิโอผู้สร้างเกม RIFT และผู้เผยแพร่

เริ่มแล้วกับงาน E3 2011 พร้อมชมทริลเลอร์เกมส์ออนไลน์ใหม่

เริ่มกันแล้วสำหรับงานเกมส์สุดยิ่งใหญ่อีกงานทางฝั่ง