Tree of Savior เผยระบบที่ซ่อนลับ พร้อมโชว์คลิป Gameplay อีก 4 อาชีพ

Tree of Savior เผยระบบที่ซ่อนลับ พร้อมโชว์คลิป Gameplay อีก 4 อาชีพ

กลับมาอีกครั้งกับอัพเดทข่าวสารประจำสัปดาห์ของเกม T