Blade&Soul Revolution อัปเดตอาชีพใหม่ เบรดแดนเซอร์ แล้ววันนี้

Blade&Soul Revolution อัปเดตอาชีพใหม่ เบรดแดนเซอร์ แล้ววันนี้

เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศถึงเกม Blade&am

เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าอาชีพใหม่ ‘อาชีพเบลดแดนเซอร์’ ใน Blade&Soul Revolution แล้ววันนี้!

เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าอาชีพใหม่ ‘อาชีพเบลดแดนเซอร์’ ใน Blade&Soul Revolution แล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศถึงเกม Blade&am

เตรียมพบกับการอัปเดตอาชีพใหม่ ซัมมอนเนอร์ ใน Blade&Soul Revolution 25 มิถุนายนนี้ ห้ามพลาด!!

เตรียมพบกับการอัปเดตอาชีพใหม่ ซัมมอนเนอร์ ใน Blade&Soul Revolution 25 มิถุนายนนี้ ห้ามพลาด!!

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศถึงการอั