C9 Kill ได้ให้แรร์ ต้อนรับ Berserker

ข่าวดีสำหรับเพื่อนๆ ชาว C9 ทุกคนมากันอีกแล้ว เพื่อ

รู้จักอาชีพใหม่ C9 นักรบเพลิงทมิฬ Berserker

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับอาชีพใหม่เกม C9 สา