Game-Ded จัดกิจกรรมเกมส์ Atlantica

Game-Ded จัดกิจกรรมร่วมกับเกมส์ออนไลน์ Atlantica เ

Latale เปิดโลกกว้างกับแผนที่ใหม่ 7 มิถุนายน

อัพเดทกันไม่หยุด ฉุดไม่อยู่กับเกมส์ออนไลน์ Latale

Latale เตรียมอัพเดทคลาส 2 มิถุนายนนี้

ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ Latale ไทย จะทำการอัพเด