Project Z ผลงานชิ้นใหม่จาก Perfect World เผยภาพอาร์ตเวิร์คชุดแรกแล้ว

มาแล้วๆ ผลงานชิ้นใหม่จากค่าย Perfect World เผยโฉมภ