Tales of Grimm ตำนานนิทานสุดดาร์กฉบับ Idle RPG พร้อมเปิดให้ผจญภัยทั้งระบบ iOS และ Android แล้ววันนี้

Tales of Grimm ตำนานนิทานสุดดาร์กฉบับ Idle RPG พร้อมเปิดให้ผจญภัยทั้งระบบ iOS และ Android แล้ววันนี้

ได้เวลาที่เหล่าผู้กล้าต้องออกผจญภัยกันอีกครั้งใน T