ปฐมบท เพื่อเปิดม่านสู่สงครามอันยิ่งใหญ่ Mirror War

ปฐมบท เพื่อเปิดม่านสู่สงครามอันยิ่งใหญ่ Mirror War

ดินแดน แพโรฮิลล์ ดินแดนแห่งตำนานที่มีแต่ความสงบสุข