แอบส่อง 10 ยูนิตยอดนิยม ในการแข่งขัน SDGO : The First Battle

หลังจากทีมงานประกาศสายการแข่ง พร้อมรายชื่อทีมไปทั้

SDGO : The First Battle การแข่งขันค้นหาสุดยอด Pilot ครั้งแรกในประเทศไทย

Goldensoft ร่วมกับ DEX จัดการแข่งขัน SDGO : The Fi