เกมเซียนรัก 9ฟ้า เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ พร้อมเปิดระบบสนามรบโบราณ

แรงไม่ตก!!! เกมเซียนรัก 9ฟ้า หลังจาก OBT เพียงสัปด

เกมส์เซียนรัก 9ฟ้า ที่มาของสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างเซียนและมาร

เชิญคุณสัมผัสเกมส์ เซียนรัก 9ฟ้า เรื่องราวความรักอ