ผู้นำอุตสาหกรรมเกม เรียกร้องให้แข่งขันอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองลิขสิทธิ์เกม

ผู้นำอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย เรียกร้องให้แข่งขันอ