Too Run วิ่งให้สุด แล้วหยุดที่คูหา  แซวแร๊งเกมวิ่งใหม่จากผู้พัฒนาไทย

Too Run วิ่งให้สุด แล้วหยุดที่คูหา แซวแร๊งเกมวิ่งใหม่จากผู้พัฒนาไทย

ในช่วงที่กระแสความร้อนระอุทั้งสภาพอากาศและสภาพบ้าน