“ข้าคือฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่” เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมรางวัลพิเศษมากมาย!

“ข้าคือฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่” เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมรางวัลพิเศษมากมาย!

เรียนใต้เท้าทุกท่าน วันนี้ข้าน้อยมีข่าวดีมาบอกเนื่