Electronics Extreme ร่วมด้วยช่วยกัน ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยประสานงานให้กับผู้ป่วย Covid 19


เนื่องด้วยภายใต้สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ที่มียอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การติดต่อประสานของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถึงเวลาแล้วที่ทุกคน ทุกฝ่าย ควรหันหน้ามาร่วมมือ สนับสนุน/ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พวกเราในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเกมในประเทศไทย จึงขออาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในขณะนี้ และยังรอคอยรับการรักษา แต่ด้วยติดต่อที่ค่อนข้างไม่สะดวก

ด้วยเหตุนี้เอง เราจะทำการเปิดรับข้อมูลผ่านระบบ Support Ticket (หมวด “WeStrong“) หรือที่ลิงก์ https://westrong.exe.in.th เพื่อใช้ในการรับข้อมูลฯ และนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนนี้ เป็นต้นไป

**อย่างไรก็ดี เราเองตระหนักดีว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานสาธารณสุข แต่เรามีความตั้งใจ และพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อมูลและประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้**

สุดท้ายนี้เราขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด19 และขอให้ผู้ป่วยทุกท่านหายดีในเร็ววัน… และเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

#WeStrong #NeverGiveUp #Covid19

แหล่งที่มา https://www.facebook.com/electronicsextreme/posts/3896396817149916


ข่าว เกมมือถือใหม่ By Game-Ded