SF ปล่อย Grenade Launcher ยิงลูกระเบิดพร้อมกัน 28 ก.ค. นี้

Special Force ระเบิดความมันส์ในรูปแบบใหม่ไปกับ M16A2 ติดเครื่องยิงลูกระเบิด M203 (Grenade Launcher)

ที่จะมาเพิ่มอานุภาพในการทำลายล้างที่มากขึ้น และสร้างความมันส์สะใจให้กับทหาร Special Force

28 ก.ค. นี้ ที่ Weapon shop จำกัดยศ ร้อยตรี ขั้น 1 เป็นต้นไป

** ราคา 50,000 SP จำกัดยศ ร้อยตรี ขั้น 1 เป็นต้นไป

เครื่องยิงลูกระเบิดชนิดบรรจุ กระสุนขนาด 40 ม.ม. จำนวน 1 นัด ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนปืนกลชนิดต่างๆ ถูกผลิตครั้งแรกในปี 1969 และประจำการอยู่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกา เพื่อแทนที่เครื่องยิงระเบิดรุ่นเก่าอย่าง M79 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทำลายเป้าหมายแบบเป็นวงกว้างในระยะใกล้ และกลาง

คุณลุงอาโนกับ Grenade Launcher ในหนังเรื่องดังอย่าง Predator

** อ้างอิง http://www.imfdb.org/wiki/Predator , http://www.imfdb.org/wiki/M203_grenade_launcher#Film

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment