อีกไม่นาน เปลวเพลิงแห่งสงครามสามก๊ก หงษ์ฟ้า ชิงถง จะรวมเป็นหนึ่ง

อัดฉีดดีกรีความมันส์แห่งการสงครามระหว่างก๊ก จากเกมส์ สามก๊กออนไลน์ สงครามอมตะ ให้ความมันส์ของการแย่งชิงทวีคูณขึ้นไป เมื่อเหล่าขุนศึกระดับสุดยอด จากเซิร์ฟเวอร์ “หงษ์ฟ้า” และ “ชิงถงถัวหลง” จะได้เข้าต่อกรปะทะฝีมือกัน ในการชิงความเป็นหนึ่งแห่งแผ่นดิน เมื่อทั้ง 2จะรวมเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นี้

แต่ทั้งนี้ ก่อนที่การรวมเซิร์ฟเวอร์จะเกิดขึ้น ทางทีมงานได้นำกฎรายละเอียดการเตรียมตัว ก่อนการรวมเซิร์ฟเวอร์ทั้ง 2 มาให้เพื่อนๆ ชาวสามก๊กออนไลน์ ได้ทราบกัน ดังนี้

ข้อที่ 1 – ในเซิร์ฟเวอร์นี้ จะมีตัวละครได้ไม่เกิน 3 ตัว (เมื่อทำการ รวมเซิร์ฟแล้วตัวละครมีได้ 3 ตัว เท่านั้น!!!) และเพื่อหลีกเลี่ยงตัวละครหาย ขอให้ผู้เล่นทำการลบตัวละคร ของทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ ในไอดีนั้นๆ รวมกันแล้ว ให้ไม่เกิน 3 ตัวละคร เท่านั้น!!! โดยทีมงานจะยึด เซิร์ฟเวอร์ “ชิงถงถัวหลง” เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักในการรวม และเซิร์ฟเวอร์ “หงษ์ฟ้า” เป็นเซิร์ฟเวอร์รอง ที่เข้าไปรวม

ยกตัวอย่าง – กรณีที่เซิร์ฟเวอร์ “ชิงถงถัวหลง” มีตัวละคร “ชิงถงถัวหลงa, ชิงถงถัวหลงb, ชิงถงถัวหลงc” ส่วนเซิร์ฟเวอร์ “หงษ์ฟ้า” มีตัวละคร “หงษ์ฟ้า a, หงษ์ฟ้า b, หงษ์ฟ้า c” โดยเมื่อตัวละครของทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์รวมกัน จะได้ทั้งหมด 6 ตัวละคร แต่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้ จะมีได้แค่ 3 ตัวละครเท่านั้น!!! ทำให้ในสถานการณ์เช่นนี้ การรวมตัวละครจะล้มเหลว เพราะมีตัวละครเกิน 3 ตัวละคร ส่งผลให้ระบบเกม จะทำการเลือกลบตัวละครในเซิร์ฟเวอร์หงษ์ฟ้าทั้งหมด ดังนั้น ผู้เล่นจำเป็นจะต้องทำการลบตัวละครของทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องการทิ้งไป ให้เหลือเพียง 3 ตัวละครเท่านั้น!!!

และถ้าผู้เล่นต้องการให้ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ มีตัวละคร ดังนี้ “ชิงถงถัวหลงa, ชิงถงถัวหลงb และหงษ์ฟ้าc” ผู้เล่นจะต้องทำการลบตัวละคร “ชิงถงถัวหลง c, หงษ์ฟ้า a และหงษ์ฟ้า b” ทิ้งไป จึงจะทำให้การรวมเซิร์ฟเวอร์ไม่มีปัญหา (ตามตารางด้านล่าง)

การลบตัวละคร – กรณี ที่ผู้เล่นจะทำการลบ ตัวละคร ให้ผู้เล่นทำการ “ลบตัวละครก่อนการรวมเซิร์ฟเวอร์ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ขึ้นไป” และหลังจาก ผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว ผู้เล่นต้องทำการ Log In อีกครั้ง ไม่เช่นนั้น การลบตัวละครจะถือว่าล้มเหลว โดยระบบจะตัดสินว่ายังไม่ลบ (ทางที่ดีผู้เล่น ควรจะทำการลบตัวละครซะตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันกรณีผิดพลาด)

ข้อที่ 2 – กรณี ชื่อซ้ำ เช่น เซิร์ฟเวอร์ชิงถงถัวหลง มีตัวละครชื่อ AAA และในหงษ์ฟ้า ก็มีตัวละครชื่อ AAA เช่นกัน ทางระบบ จะทำการใส่ อักขระพิเศษ หน้าชื่อตัวละคร ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ หงษ์ฟ้า เป็น *AAA แทน (ระบบจะยึดเซิร์ฟเวอร์ ชิงถงถัวหลง เป็นหลัก)

ข้อที่ 3 – กรณี ไอเทมภายในคลังและตัวละคร ผู้เล่นจะต้องทำการย้ายไอเทมทั้งหมดเก็บไว้คลังเก็บของ ในกรณีที่คิดว่ามีไอเทมเมื่อรวมกันแล้วจะมากกว่าที่เก็บของ ทีมงานแนะนำให้โอนย้ายไปใส่ไว้ในตัวละคร ซึ่งไอเทมที่สามารถ แลกเปลี่ยนได้ ทีมงานแนะนำให้ผู้เล่นทำการสร้างไอดี ตัวละครใหม่ สำหรับใช้เก็บไอเทม ส่วนไอเทมที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ ทีมงานแนะนำให้เก็บไว้ในตัวลครตนเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

ข้อที่ 4 – กรณี ไอเทมในคลัง ทัพ เพื่อป้องกันการสูญหาย ให้ผู้เล่นทำการ ย้าย ไอเทม ที่สำคัญย้ายเข้ามาใส่ไว้ในตัวละคร เพื่อป้องกันการสูญหายจากการรวมเซิร์ฟเวอร์

***หมายเหตุ – ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Comment