ประกาศยุติการให้บริการ Dekaron Online 31 มกราคมนี้

ทางบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงแก่ผู้เล่นเกมส์เดการอนออนไลน์ (Dekaron) ทุกท่าน เรื่องการสิ้นสุดสัญญาให้บริการเกมส์ Dekaron และยุติการให้บริการเกมส์ Dekaron ในประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากทาง บริษัท GameHi จำกัด ประเทศเกาหลี ในการเปิดให้บริการเกม Dekaron แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดสัญญาในการให้บริการเกม Dekaron ระหว่าง เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท GameHi จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์เกม Dekaron ประเทศเกาหลี ได้ดำเนินการจนครบระยะเวลาของสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะไม่ทำการต่อสัญญาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ทีมงานเกม Dekaron จะทำการปิดช่องทางการลงทะเบียน และปิดระบบการเติมเงินตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ในเวลา 12:00 น และจะทำการปิดช่องทางการเติม Serial จาก Package สินค้าต่างๆ ทั้งหมดของเกม Dekaron ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป ผู้เล่นจะสามารถเติม Serial จาก Package สินค้าต่างๆ ของเกม Dekaron ได้จนถึงวันและเวลาดังกล่าว บริษัท เอเชียซอฟท์ และ GameHi ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาตลอด

อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นทุกท่านจะยังคงสามารถเล่นเกมได้ตามปกติ และสามารถใช้ Points ที่เหลืออยู่ เลือกซื้อ Item ที่ต้องการ จากระบบ Item Mall ภายในเกม และร่วมสนุกสนานไปกับกิจกรรมมากมายจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 24.00 น.บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เล่นเกม Dekaron อย่างยิ่ง ในการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำแห่งมิตรภาพที่ดีตลอดไป

Comment