Raycity New Year Lucky Draw แจกจัดเต็มต้อนรับปีใหม่

ปีใหม่นี้ Raycity แจกจัดเต็มกับกิจกรรม “New Year Lucky Draw” เพียงเพื่อนๆ Login เข้าสู่เกมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 – 5 มกราคม 2556 และเข้าเล่นในสนามแข่ง เข้าเส้นชัย จำนวน 150 ครั้ง รับรางวัลจากทีมงานกันไปเลยทุกคน และพิเศษสุดกับรางวัล Lucky Draw จำนวน 10 คน รับรางวัลใหญ่ไปต้อนรับปีใหม่กันจ้า

กำหนดการ

– เริ่มกิจกรรม : 30 ธันวาคม 2555
– สิ้นสุดกิจกรรม : 5 มกราคม 2556

รายละเอียด

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีไอดีเกม Raycity
– ผู้ร่วมกิจกรรมต้อง Login เข้าสู่เกม Raycity ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2555 – 5 มกราคม 2556
– ในช่วงเวลากิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้าเล่นในสนามแข่ง และเข้าเส้นชัย จำนวน 150 ครั้ง
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน
(ยกเว้นผู้ได้รับ Lucky Draw)
ได้รับ

[Attribution]+30% Exp Ticket คนละ 5 ชิ้น
แลกเปลี่ยนไม่ได้

Lucky Draw 10 รางวัล
ได้รับ

       

เซ็ต Giftbox อย่างละ 3 ชิ้น รวม 15 ชิ้น ต่อ 1 คน

ข่าว เกมส์ออนไลน์ By Game-Ded

Tagged
Comment