runes of magic แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการ Reset ข้อมูลใหม่

ถือว่าเป็นข่าวช็อคสำหรับสาวก ROM ไทยกันเลยทีเดียว สืบเนื่องจากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  ทำให้ข้อมูลของตัวละครผู้เล่น 95% ได้สูญหายไป ทำให้มีผลกระทบกับทางผู้เล่นโดยตรง ซึ่งทางทีมงานได้พยายามดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้เล่น โดยเปิดให้มีการโหวตที่หน้าเว็บ โดยได้ข้อสรุปว่า ผู้เล่นต้องการที่จะ Reset ข้อมูลใหม่ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

1.1ทางทีมงานจะทำการรีเซ็ทตัวละครทั้งหมดทิ้ง
1.2สำหรับไอดีที่มีการเติม Diamond จะได้รับ Diamond ทั้งหมดคืน(ตามประวัติการเติม)และจะได้รับ Ruby 1/6 ของ Diamond ทั้งหมดที่ได้รับคืนและได้รับ เงิน Gold 4,000,000 Gold
1.3สำหรับไอดีที่ไม่มีการเติม Diamond จะได้รับเงิน Gold คืน 10,000,000 Gold และ Ruby 700
1.4ได้รับปีกใหม่ตามข้อมูลจากกิจกรรมเปลี่ยนปีกคืน(สำหรับผู้ที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น)ภายในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2553
1.5เซ็ทไอเทมพิเศษ เช่น พาหนะ,ปีก และ ไอเทมใหม่ๆ ในร้านค้า Ruby ในราคาถูก


ดยทางทีมงานจำดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 53 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปทางทีมงานจะทำการปิดให้บริการเซิฟเวอร์ชั่วคราวและทำการลบตัวละครและข้อมูลทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์

2. ภายในวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2553 สำหรับผู้เล่นที่ทำการเติม Diamond มาให้ทำการแจ้งไอดี,ชื่อที่ใช้สมัคร,อีเมล์หรือเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครมา ที่ อีเมล์ gm@rom.in.th ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบยอดเติม Diamond ทั้งหมดและทำการส่ง Diamond และ Ruby และ Gold

3.สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีการเติม Diamond ให้ทำการแจ้งไอดี,ชือที่ใช้สมัคร,อีเมล์หรือเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครมาที่ อีเมล์ gm@rom.in.th ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบและส่งเงิน Gold และ Ruby ให้ภายในวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2553

4.ภายในวันที่ 20 – 24 ธันวาคม  2553 ทีมงานจะทำการเช็คและส่งคืนปีกจากกิจกรรมเปลี่ยนปีกสำหรับผู้เล่นที่ทำการแจ้งมาตามรายชื่อเท่านั้น

5.ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปทางทีมงานจะทำการตั้งไอเทมราคาพิเศษในร้านค้า Ruby ช้อป ซึ่งรายละเอียดไอเทมต่างๆจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

6.สำหรับกิจกรรมชดเชยต่างๆทางทีมงานจะจัดชดเชยให้ในรูปแบบต่างๆในเวลาต่อไป

Comment