Funcom ยืนยัน! เกม Secret World Legends จะเปิดให้เล่นแบบ Free-2-Play อย่างแท้จริง

อีกไม่ถึงเดือนเท่านั้น กับการเปิดตัวเกม Secret World Legends เกม MMORPG ที่จะเปิดให้เล่นกันแบบ Free-2-Play อย่างแท้จริง! โดยในวันนี้ทีมผู้เผยแพร่อย่าง Funcom ได้ออกมาอธิบายและยืนยันต่อผู้เล่นว่าจะไม่มีการเก็บเงินหรือขายของพิเศษในเกมอย่างแน่นอน

Secret World Legends เล่นฟรี Free-2-Play

  • เป้าหมายที่เปิดให้เล่นฟรี เพราะอยากให้เข้าถึงผู้เล่นทุกคนทั่วโลกให้ได้มากที่สุด
  • ไอเทมทุกอย่างในเกม สามารถได้มาด้วยการเล่นเกม จะไม่มีไอเทมที่ต้องใช้เงินจริงซื้อเท่านั้น
  • เงินภายในเกม เพียงพอต่อการทำกิจกรรม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ประมูล และอื่นๆ
  • แต่ภายในเกมยังคงมีสกุลเงินพิเศษคือ Aurum ที่ต้องใช้เงินจริงซื้อ ซึ่งเป็นการตัดสินใจของผู้เล่นว่าจะเติมหรือไม่เติมก็ได้

source: Funcom Reassures That Secret World Legends Will Be Truly Free to Play

Comment