Zone 4 No Limit เปิดทดสอบ CBT เหล่านักสู้หวนคืนสังเวียน

Zone 4 No Limit เปิดทดสอบ CBT เหล่านักสู้หวนคืนสังเวียน

เปิดทดสอบรอบ CBT กันแล้ววันนี้ Zone 4 No Limit เกม

Zone4 Reunion ปาร์ตี้ก่อนเปิดสังเวียน แสนอบอุ่นสาวกร่วมงานเพียบ

Zone4 Reunion ปาร์ตี้ก่อนเปิดสังเวียน แสนอบอุ่นสาวกร่วมงานเพียบ

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2558 ทางทีมงาน Zone4 No Limit