(Review PC game) ZANGEKI WARP : มิติใหม่ของเกมยานยิง วาร์ปได้ทุกที่!

(Review PC game) ZANGEKI WARP : มิติใหม่ของเกมยานยิง วาร์ปได้ทุกที่!

ถ้าเอ่ยถึงเกมแนวยานยิงละก็ ก็ต้องนึกถึงเกมที่มีกระ