World of Tanks พบปะพูดคุย ครั้งที่ 2 เหล่าผู้บัญชาการแห่ร่วมงานคับคั่ง

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง สำหรับกิจก