Infestation เผยหน้าเว็บไซต์ Official พร้อมปล่อย Microsite เชิญร่วมงาน TGSBIG2014

Infestation เผยหน้าเว็บไซต์ Official พร้อมปล่อย Microsite เชิญร่วมงาน TGSBIG2014

Infestation ส่งสัญญาณเตือนอีกขั้นว่าเหล่าซอมบี้กำล