ว่าด้วยเรื่องของ Unit คู่ใจ ใน Shadow of Eclipse

ว่าด้วยเรื่องของ Unit คู่ใจ ใน Shadow of Eclipse

  เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (22 ตุลาคม) ทางบริษัทอิ

เกมส์ออนไลน์ใหม่ World of Battles : Open Beta แล้ววันนี้

วันนี้ 27 พ.ค. 54 Frogwares ได้เปิด OBT เกมส์ออนไล