Touch Online เปลี่ยนฤดูฝนให้เป็นฤดูรักไปกับ Artist Of The Month ศิลปินวัยใส ประจำเดือนกันยายน

Touch Online เปลี่ยนฤดูฝนให้เป็นฤดูรักไปกับ Artist Of The Month ศิลปินวัยใส ประจำเดือนกันยายน

เตรียมพบกับความสนุกสุดฟินที่จะเกิดขึ้นกันในเดือนกั