แนะนำอาวุธ ION และค่า Status ก่อนประกาศ OB 9 มี.ค.นี้

ION เกมส์ออนไลน์ที่สามารถถือและใช้อาวุธได้พร้อมกัน