สาวก Stars Wars เตรียมลุย Stars Wars: Attack Squadrons เปิดลงทะเบียนแล้ว

หลังจากที่ Disney ซื้อลิขสิทธิ์ Stars Wars ในที่สุ