Special Force ยิงไป โพสไป อวดความเทพผ่านระบบ Facebook

Special Force ตามทันกระแสตอบรับความทันสมัยด้วยสังค

Divine Soul เปิดทดสอบระบบเว็บไซต์ พร้อมเปิดให้สมัครไอดีเกมส์แล้ว

หลังจากที่เงียบหายไปนาน กับข่าวคราวของเกมส์ออนไลน์