RayCity ปล่อยภาพหลุด DarkCity ค่ำคืนแห่งความสยองจะมาให้ลองเร็วๆ นี้

หลังจากที่เคยมีกระแสกันมาตั้งแต่ต้นปี 2011 เกี่ยวก