RoV บุกอเมริกาชิงเงินรางวัล 17 ล้านบาท ในการแข่งขัน Arena of Valor (AWC) กลางปีนี้

RoV บุกอเมริกาชิงเงินรางวัล 17 ล้านบาท ในการแข่งขัน Arena of Valor (AWC) กลางปีนี้

แฟน ๆ ชาวไทยเตรียมมันส์ไปกับการแข่งขันเพื่อคัดเลือ