(Review Mobile Game) RollerCoaster Tycoon Touch : สร้างสวนสนุกในมือคุณแบบ 3D!

(Review Mobile Game) RollerCoaster Tycoon Touch : สร้างสวนสนุกในมือคุณแบบ 3D!

สำหรับชาวเกมเมอร์สาย PC แล้ว จะต้องคุ้นชื่อเกม Rol