RaiderZ (NA) เปิดแล้ว Open Beta ได้เวลาเหล่านักล่าออกผจญภัย!!

เปิดให้บริการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับเ