เผยชื่อแล้ว Peria Chronicles หรือ Project NT ผลงานชิ้นใหม่จาก Nexon

คงยังจำกันได้นะครับสำหรับ Project NT เกมส์ออนไลน์ใ