ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของ Pocket pirate 2 มุ่งสู่ Season II

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของ Pocket pirate 2 มุ่งสู่ Season II

สำหรับเกม POP2 ของเราที่เปิดตัวมาเป็นเวลากว่า 2 ปี