EOS จัดงานฉลองสุดพิเศษ EOS Fiesta Party พร้อมเผยกำหนดการครั้งสำคัญ Big Patch 1.5

EOS จัดงานฉลองสุดพิเศษ EOS Fiesta Party พร้อมเผยกำหนดการครั้งสำคัญ Big Patch 1.5

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ผู้นำทางด้านการให้บร

EOS Online : Council of Soul เฟ้นหาสุดยอดคอมมูนิตี้ชั้นนำของเมืองไทย

EOS Online : Council of Soul เฟ้นหาสุดยอดคอมมูนิตี้ชั้นนำของเมืองไทย

Council of Soul คือ กลุ่มที่มีการรวมตัวของผู้เล่นเ