MU Season 6 EP 3 ระบบ บอท กำลังจะมา

ไล่ตามแพทช์เกาหลีกันติดๆ กับ MU Online ซึ่งล่าสุดท

MU Season 6 [Global] อัพเดทอาชีพใหม่ Rage Fighter มิถุนายนนี้

Webzen ได้เผยถึงรายละเอียดของอาชีพใหม่ในเกมส์ออนไล