PBIC2013 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ สองทีมตัวแทนไทยคว้าใจคนไทยทั้งประเทศ

จบลงไปแล้วกับกับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของเกมส์ Poin