Miracle War พร้อมการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ กับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

Miracle War พร้อมการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ กับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

หลังจากที่ Miracle War ได้เปิดให้บริการแล้วกว่า 1

Miracle War ไม่มีการยืดเยื้ออีกแล้ว CBT 12 ธันวาคมนี้

ข่าวล่ามาแรง!! พิเศษเฉพาะวันนี้ถึง 12 ธันวาคมเท่าน