Maple Story 2 เผยอีกหนึ่ง Trailer น่ารักน่าเล่นเกินไปแล้ว

Maple Story 2 เผยอีกหนึ่ง Trailer น่ารักน่าเล่นเกินไปแล้ว

เริ่มจะเผยรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเกมส์น่าร