Breath of Fire 6 พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟเวอร์ JP แล้ว 24 กุมภาพันธ์นี้

Breath of Fire 6 พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟเวอร์ JP แล้ว 24 กุมภาพันธ์นี้

หลังจากที่ทาง Capcom ได้เลื่อนวันเปิดให้บริการของ