KOS ประตูสู่ดินแดนใหม่ เซิร์ฟเวอร์ใหม่ Thor เปิดแล้ววันนี้

ประตูสู่ดินแดนใหม่ Thor เปิดแล้ววันนี้ พบกับเซิร์ฟ