Onigiri Patch Update! ตะลุยโอชูเก็บของเตรียมท่องอวกาศที่ทาเนะกาชิมะ!

Onigiri Patch Update! ตะลุยโอชูเก็บของเตรียมท่องอวกาศที่ทาเนะกาชิมะ!

อัพเดทแพทใหญ่กันอีกแล้วกับเกมส์ Onigiri Online MMO

เทคนิคการเก็บ LV ไว อย่างสนุกสนานใน Onigiri Online

เทคนิคการเก็บ LV ไว อย่างสนุกสนานใน Onigiri Online

แม้เกมจะพึ่งเปิดมาแค่อาทิตย์กว่าๆ ก็มีข่าวแว่วมาว่