Infestation เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิด CBT พรุ่งนี้ 11 ธันวาคม

Infestation เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิด CBT พรุ่งนี้ 11 ธันวาคม

Infestation เกมกระแสแรงที่สุดตอนนี้ ขาเก่าขาใหม่ทั

Infestation พาชมเมืองไปกับซอมบี้ทัวร์ เตรียมตัว Closed Beta 18 ธันวาคมนี้

Infestation พาชมเมืองไปกับซอมบี้ทัวร์ เตรียมตัว Closed Beta 18 ธันวาคมนี้

ใกล้เข้ามาแล้วทุกทีกับปรากฏการณ์ภัยพิบัติไวรัสซอมบ