Ice Age Avalanche ร่วมผจญภัยไปกับซิด แมนนี่ และดิเอโก้ ออกตามหาสมบัติที่โลกลืม

Ice Age Avalanche ร่วมผจญภัยไปกับซิด แมนนี่ และดิเอโก้ ออกตามหาสมบัติที่โลกลืม

เข้าร่วมการผจญภัย Ice Age ครั้งยิ่งใหญ่ไปกับซิด แม