อัพเดท!! ข่าวความคืบหน้าเกมส์ใหม่ Dragon’s Prophet

อัพเดท!! ข่าวความคืบหน้าเกมส์ใหม่ Dragon’s Prophet

เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัท